PZ Advies: uw personeelsadviseur in Noord-Brabant

De basis voor onze dienstverlening is een goede inventarisatie van wat er in uw bedrijf op werknemersgebied is vastgelegd en vooral hoe in de praktijk wordt omgegaan met regels en regelingen. Met andere woorden: wat is het personeelsbeleid binnen uw organisatie? De rapportage van de inventarisatie geeft zicht op kansen tot optimalisering van arbeidsvoorwaarden, maar ook op mogelijke risico's en claims van zowel werknemers als de fiscus of het UWV

Het werk van PZ Advies

Meulendijks PZ Advies werkt voor bedrijven met 10 tot 3000 werknemers.  Een selectie van ons werk:

  • Opzetten van arbeidsvoorwaardenbeleid, functiewaardering-, beoordeling- en beloningsysteem, communicatie met externe instanties, aansturing van de salarisadministratie.
  • Opzet systeem van kostenneutrale kinderopvangregeling; mede opstellen van reglement, calculatieaanvraagformulier en bevestigingsprotocol naar aanvrager.
  • Ondersteuning van en vraagbaak voor P&O'ers van meerdere divisies op gebied van arbeidsvoorwaarden en administratieve organisatie.
  • Lezingen en presentaties geven over arbeidsrecht en fiscaliteit en de consequenties op de arbeidsvoorwaarden.
  • Ondersteuning bij invulling van arbeidsvoorwaardenbeleid en bijhorende administratieve organisatie bij nieuwe acquisities.
  • Opzetten van administratieve organisatie van de  salarisafdeling.
  • Vaktechnische ondersteuning en training aan medewerkers P&O- en salarisafdeling.
  • Harmonisatie arbeidsvoorwaardenpakket na fusie.
  • Flexibilisering arbeidsvoorwaarden met implementatie bijbehorende administratieve organisatie.

PZ-service en helpdesk

Om u als ondernemer of P&O-functionaris te ontlasten bij uw operationele werkzaamheden hebben we een aantal diensten ontwikkeld die u tijdelijk, permanent of op afroep kunt inschakelen. Bijvoorbeeld als even omhoog zit met uw capaciteit op personeelszaken: bij ziekte of de invoering van een bepaald project. Meulendijks PZ Advies ondersteunt u op interim basis met één van haar ervaren beloningsadviseurs, PZ-medewerkers of salarisadministrateurs.

Met al uw vragen rond personeelszaken kunt u bij onze ‘PZ-helpdesk werkgever’ terecht. Zo heeft u een klankbord voor te nemen beleidsbeslissingen, maar beschikt u ook over meer dagelijkse en praktische informatie zonder zelf alles uit te moeten zoeken.

 

Advisering

PZ Advies geeft u advies over verdere verbetering van uw personeelsbeleid: op langere termijn, maar ook voor morgen al. We geven u hierbij de nodige ondersteuning. Bijvoorbeeld door de regels in uw bedrijf helder op papier te zetten in een personeelsgids. We voegen alle informatie en wettelijke en cao-bepalingen samen en vertalen deze naar een praktische toepassing binnen uw organisatie.

Indien nodig kijken we nog eens goed naar de arbeidsovereenkomsten. Zijn ze wel gebaseerd op de regelingen en de actuele wetgeving?

Verder helpen we u bij het opstellen en toetsen van onder meer:

•           functieomschrijvingen en functiewaardering
•           benchmark/opzetten loongebouw
•           specifieke regelingen (kinderopvang, pensioen, reiskosten)
•           arbeidsvoorwaarden à la carte
•           toepassing en invoering wettelijke bepalingen
•           harmonisatie van arbeidsvoorwaarden
•           administratieve organisatie 

Personeelsinformatie- en salarissysteem

Met ons P&I-systeem heeft u de beschikking over een compleet HR-systeem: van werving tot aan uitdiensttreding. Uniek aan dit systeem is dat de salarismodule is geïntegreerd in het personeelsinformatiesysteem. Alle handelingen en informatie worden 1 keer op 1 plek binnen een organisatie vastgelegd. Dit bespaart u dubbele handelingen en bergen papier.

Ons P&I-systeem is volledig webbased. U hoeft dus niet te investeren in de installatie van nieuwe servers en software. U betaalt alleen als u het systeem daadwerkelijk gebruikt. Het is mogelijk om zelf online met het systeem aan de slag of dit aan ons uit handen te geven. De keuze is aan u. 

Accountancy


Door het stijgende aantal instanties (UWV, Arbodiensten, pensioenverzekeraars, ziekenfondsen, banken, et cetera) - die op tijd de juiste informatie van uw cliënten verwachten - en de flexibilisering van de cao's, maken het werk van de salarisadministrateur steeds complexer. Redenen waarom steeds meer accountants- en administratiekantoren samenwerken met specialisten. Meulendijks PZ Advies is zo'n specialist. Samen verhogen we de kwaliteit van uw dienstverlening. Neemt u gerust eens contact met ons op over een mogelijke samenwerking

Heeft u vragen?
Bel 0492 - 38 22 90